"והחכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרעים  ובאים ונוטלים את העולם לידיהם ומנהגים את העולם  כפי זדונם וכפי טיפשותם. היאך נותנים החכמים לעולם שיאבד ע"י השוטים והרשעים?
אלא מתוך שהחכמים חכמים ומוסיפים חכמה כל שנראה להם אתמול כחכמה שלמה רואים אותו היום שאינו חכמה, ואינם עומדים על דעתו ואינם  תוקעים עצמם לשום דבר מפני שהחכמה מוליכה את החכמים ממעלה למעלה. 
לא כן הטיפשים. כל דבר שנתנו עיניהם בו – הרי הם מחזיקים אותו ואינם מניחים ממנו, שאם יניחו  ידיהם  ממנו אין להם  מה יעשו בעולם. לפיכך כך ימיהם תחבולות ובלבד שיחזיקו העולם בידיהם."

                                                                                                                                                                                               שי עגנון/שירה.

SHOP NOW
עלות האגו הניהולי

מדובר במרכיב בלתי נראה מכיוון שהוא בלתי מדיד, ועם זאת אנשים יודעים שהמחיר שלו יקר מאוד.

יותר ממחצית מאנשי העסקים שנשאלו העריכו את עלות האגו ב-6%-15% מהרווח השנתי של החברה.

גם אם ניקח את המספר הנמוך, עדיין מדובר ב-1.1 מיליארד דולר מרווחי חברה ממוצעת שמופיעה ברשימת 'פורצ'ן 500'."

 

          סטיבן סמית.